GRABKI DUŻE – pałacyk z 1730 – 1750 r.

 

Grabki Duże to wioska pod Szydłowem, znajduje się tu bardzo oryginalny pałacyk, o niespotykanym centralnym planie z osiami pomieszczeń przecinającymi się pod kątem 45 stopni. Centralne miejsce w budowli zajmuje duża, ośmioboczna sala główna, wysoka na dwie kondygnacje. I do niej dostawione są symetrycznie 4 apartamenty składające się z dwóch pomieszczeń każdy. To bardzo oryginalny przykład świeckiej architektury rokokowej. 
Pałacyk wybudował kasztelan Stanisław Rupniewski w latach 1730-1750, a projektantem był zamieszkały w Krakowie, włoski architekt Francesco Placidi. Z tą oryginalną budowlą wiąże się legenda mająca kilka wersji. Wszystkie sprowadzają się do tego, że właściciel i fundator został muzułmaninem, czyli jak za jego czasów mówiono zbisurmanił się, lub poturczył. Dlatego pałacyk bywał nazywany pałacem tureckim, albo haremem.

Obiekt zniszczony w latach ostatniej wojny został zrekonstruowany, od 1991 r jest własnością prywatną.