PIOTRKOWICE – zespół klasztorny karmelitów.

Parafia istniała tu już XV w., a w połowie XVI w. Ossowscy ufundowali gotyki jeszcze, kościół. Obecne sanktuarium maryjne powstało wskutek zdarzeń związanych ze znalezieniem malutkiej figurki Matki Boskiej Niepokalanej. Przed tą figurką umieszczoną w kapliczce na przydrożnym krzyżu modliła się ciężko chora kasztelanowa połaniecka Zofia Rokszycka. Została uzdrowiona i ufundowała kaplicę, w której umieszczono figurkę, umieszczono tu także figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1400 roku. Ponieważ kult maryjny rozszerzał się Rokszyccy sprowadzili karmelitów, wkrótce zastąpili ich bernardyni. Piotrkowice stały się sanktuarium znanym w całej Polsce. W 1652 r. Zofia i Marcin Rokszyccy ufundowali istniejący do dziś kościół.
Kościół ma charakter późnorenesansowy, ale dobudowana w XVIII wieku kaplica ma już styl barokowy.

W 1776 r. hr. Tarnowski i Krasiński ufundowali dużą kaplicę z Domkiem Loretańskim wewnątrz. I tam umieszczono obie figury. Nietypowe usytuowanie wielkiej kaplicy, przed kościołem, budziło obawy, że zepsuje wygląd
i proporcje świątyni, ale tak pozostało. Kopie tzw. Domku Loretańskiego powstawały w wielu miastach Europy. Wg legendy dom Świętej Rodziny został przeniesiony w okresie wypraw krzyżowych z Ziemi Świętej do miasta Loreto przez aniołów, prawdopodobnie uczyniła to rodzina Angelosów – bizantyjskch arystokratów (w/g książki „Maryja. Biografia” G. Górny, J. Rosikoń). Późnobarokowa kaplica jest dominującym elementem zabudowy.
Sam kościół wzniesiony w okresie gdy panował wczesny barok ma ściany nawy i prezbiterium podparte skarpami i wysokie okna przypomina konstrukcje gotyckie. Nawa, węższe i niższe prezbiterium mają po trzy przęsła.
Szczyty kościoła mają barokowe zdobienia pilastrowo-wolutowe.

Obecnie maleńka figurka umieszczona jest
w kościele na ścianie po prawej stronie ołtarza
w prezbiterium. Na fot. obok widoczna (z lewej) ambona w kształcie łodzi. Przy łuku tęczowym dwa ołtarze boczne. Sklepienie kolebkowe
z lunetami zdobione listwami.

Duża figura z 1400 r. znajduje się w kaplicy loretańskiej. Obdarzona szczególną czcią figura była pierwszą koronowaną po II wojnie w Polsce. Dokonał tego prześladowany i niesłusznie oskarżony bp Czesław Kaczmarek w obecności ponad 100 000 wiernych
7 IX 1958 r.
Korony stylizowane na gotyckie zaprojektował (wzmiankowany w opisie Wiślicy) architekt
Adam Klimek wykładowca nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej.