SZYDŁÓW  – kościół p.w. Świętego Władysława z ok. poł. XIV w., odbudowany

 

Jedyny w Polsce kościół pod wezwaniem Świętego Władysława Króla (ok. 1040-1095). Władysław urodził się w Krakowie, jego ojciec Bela I schronił się w Polsce, gdy musiał uchodzić z ojczyzny. Matką Władysława była córka Mieszka II Rycheza. Władysław słynął jako węgierski król – mądry, sprawiedliwy i szerzący wiarę – został świętym
w 1192 roku. Kościół fundował Kazimierz Wielki, jest to jeden z tzw. kościołów baryczkowskich (m.in. Zagość, Wiślica, Stopnica).
Ciekawa jest architektura kościoła. Strop prostokątnej nawy wsparty jest na dwóch słupach, które nie tworzą w podziale sklepienia naw, naścienne wsporniki żeber znajdują się między słupami. To oryginalny układ żeber. Kościół został zrekonstruowany po dużych zniszczeniach
w czasie II woj. światowej.
Kościół ma charakterystyczny, bardzo stromy dach.
Część tynkowana widoczna na fot. niżej to tak zwana Kaplica Literacka z XVII w., ufundowana przez ludzi umiejących czytać i pisać.

Sklepienie kościoła.

 

 

 

Sklepienie zakrystii.

Popiersie patrona świątyni.

Wnętrze Kaplicy Literackiej.

SZYDŁÓW – zabezpieczony jako trwała ruina zamek z poł. XIV wieku