BAROK

Okres przejściowy między renesansem a barokiem to czas kiedy powstało kilka ciekawych budowli zlokalizowanych na naszej ziemi.
Unikalne dzieła tego czasu to Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach i zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Późny renesans i wczesny barok to styl Wazów (Zygmunt III, Władysław IV) – w tym stylu bp. Jakub Zadzik wybudował w Kielcach pałac.

Manieryzm to też styl okresu przejściowego, miał zadziwiać i zaskakiwać swoimi rozwiązaniami, dobrym tego przykładem jest Krzyżtopór.

Barok to styl który pojawił się jako odpowiedź na reformację. Ruch reformacji podzielił rzymsko-katolicki kościół i odciągnął od niego kilka milionów wiernych, głównie w krajach niemieckojęzycznych i w skandynawskich. Za to w Meksyku na skutek objawień cudownego obrazu MB z Guadalupe,
w krótkim czasie przyjęło chrzest kilka milionów Indian, tak więc kościół rzymsko-katolicki wzmocnił się, rozszerzył swoją misję na Nowy Świat.
Na rozłam – kościół zareagował wznoszeniem obiektów bardzo okazałych (głównie przez zakon jezuitów), niezwykle dekoracyjnych zarówno zewnątrz jak i wewnątrz. Nowa architektura miała pokazać potęgę i piękno kościoła, miała olśnić i zachwycić widza.

Budynki cechują skomplikowane linie gzymsów, liczne pionowe elementy, dekoracja rzeźbiarska. Plan obiektu bywa oparty na elipsie, wprowadzone są linie krzywe i faliste w planach i w elewacjach. Wnętrza są bogato zdobione dekoracją gipsową i malarską.

Jest też inna odmiana baroku, tzw. barok północny oparty o wzory klasyczne, linie są proste i dekoracja raczej uboga.

Ostatnim stadium baroku było rokoko, to jeszcze bardziej niż w baroku kręta linia wzorowana na muszli, asymetria i dekoracyjność, liczba dekoracji
i szczegółów jest większa, tylko skala obiektów jest mniejsza i objawia się głównie we wnętrzach.

Barok, rokoko to okres rozkwitu sztuki ogrodowej. Założenia ogrodowe są ściśle powiązane z pałacami, klasztorami itp.

ROZMIESZCZENIE  OBIEKTÓW BAROKOWYCH