BARDO – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Jednonawowa świątynia ze skromną, klasycystyczną fasadą zwróconą na płn. Kościół ma sklepienie nawy płaskie, a prezbiterium kolebkowe.
Jest to mała świątynia z 1789 roku, ale z pięknym wnętrzem z rokokowym w większości wyposażeniem ze starszego kościoła. 

Fotografia z lewej ok. 2000 r. z prawej 2010 rok

W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który otoczony jest kultem religijnym. W prezbiterium obok zawieszona jest suknia z koronami zdjęta z obrazu. Ołtarze boczne w renowacji (2015 r.).

Obok kościoła stoi dzwonnica w której można zobaczyć najstarszy w regionie dzwon z datą 1411 r.