KRZYŻANOWICE – kościół p.w. Świętej Tekli

Muszę napisać, że ten właśnie kościół był z uwagi na niemożność sfotografowania, pierwszą i największą inspiracją moich rysunków.
Od 1779 roku proboszczem w Krzyżanowicach był ks. Hugo Kołłątaj, on to budował nową obecnie istniejącą, świątynię. Budynek jednonawowy, klasycystyczny ze stropem lustrzanym. Architektem, który projektował kościół był Stanisław Zawadzki z Warszawy. Frontowa ściana ozdobiona jest czterema kolumnami, nad nimi attyka z napisem (łacińskim), że fundatorem kościoła jest Hugo Kołłątaj. Na zwieńczeniu krzyż podtrzymywany przez dwa anioły, uszkodzone.
Wewnątrz trzy obrazy Franciszka Smuglewicza, w ołtarzu obraz Boga stwarzającego Adama. Nasuwa się porównanie do znanego fresku stworzenie Adama z Kaplicy Sykstyńskiej. Bóg Ojciec nie jest częstym motywem w malarstwie o ile wiem jeszcze tylko w Seminariu w Kielcach jest obraz Boga Ojca.

Klasycystyczna fasada

Obraz w ołtarzu głównym

Widok w kierunku wejścia i na strop lustrzany