RUINY ZAMKÓW i BUDOWLE OBRONNE ŚREDNIOWIECZA

Pierwsze z prezentowanych obiektów trudno nazwać ruinami zamków, są to śladowe pozostałości murów istniejących tu budowli.


PODGRODZIE

Na niewielkim cyplu, niegdyś oddzielonym od płaskowyżu fosą, zachowały się resztki starej, kamiennej budowli – średniowiecznego zameczku. O zachowanym fragmencie wiemy niewiele. Najpewniej został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Świadczą o tym znaleziska ceramiki typowej w swym kształcie dla polskiego, wczesnego średniowiecza.

REMBÓW

Zamek położony na cyplu wysuniętym z płaskowyżu otoczonym rzeczką. Obiekt powstał w XIV w. jako prywatny zamek Odrowążów. Stroma skarpa cypla odcięta była fosą od płaskowyżu. Obecnie cypel jest zalesiony, z zamku pozostały resztki murów. Niewiele można zobaczyć po wejściu na wzgórze, a z dołu nad rzeczką nie widać nawet śladów po zamku.

KONARY

Miejscowość znana z powodu bitwy legionów Józefa Piłsudskiego z Rosjanami, poległo ok. stu legionistów w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Miało to miejsce w maju 1915 r.

Na wzgórzu w zaroślach można znaleźć relikty murów dawnego zamku. Jego historia sięga XIV w. Pierwotnie był w posiadaniu Słupeckich, wielokrotnie zmieniał się właściciel obiektu, m.innymi był min także ojciec Jana Kochanowskiego – Piotr. Jeszcze przed I wojną światową były widoczne okazałe ruiny zamku, które po rosyjskim ostrzale artyleryjskim zostały jeszcze bardziej zniszczone. W okresie międzywojennym widoczny był jeszcze fragment ściany. Obecnie pozostały tylko mury piwnicy, częściowo zasypane i zarośnięte.

Nie jest znany wygląd zamku

RYTWIANY

Wiadomo, że w XII w. bp. Wojciech Jastrzębiec nabył od Skotnickich Rytwiany. Być może zamek już stał, a biskup go rozbudował, możliwe że dopiero on zamek zbudował, tego nie wiemy. Biskup przekazał zamek bratankom, następnie wielokrotnie zmieniał się właściciel.

165 7 r. – zamek został uszkodzony przez wojska J. Rakoczego.

W 1794 r. w czasie powstania kwaterował tu T. Kościuszko.

W XIX w. Potoccy, którzy byli właścicielami zamku, zaczęli go rozbierać i materiałów używać do budowy nowych obiektów.

Na ocalałym narożniku doskonale widoczna jest stosowana w gotyku dekoracja ściany cegłą zendrówką. Ostatnio zaznaczono obrys murów i zagospodarowano otoczenie ruiny.

 

 

SZYDŁÓW

Szydłów to wyjątkowe miasteczko, otoczone murami obronnymi. W sporej części są one zrekonstruowane, zwłaszcza górne ich części — krenelaż (blanki). Szczególnie zadbał o zabytki ostatni wójt Szydłowa (przed uzyskaniem praw miejskich) Jan Klamczyński.

Brama Krakowska z fragmentem murów i jej wnętrze. Ostatnia kondygnacja bramy to renesansowa nadudowa – dwie wieżyczki i mur kurtynowy.

Przy kościele od strony płd.-wsch. stoi dzwonnica, prawdopodobnie niegdyś była to baszta.

OPATÓW – BRAMA WARSZAWSKA

XIV wieczna brama z fragmentem murów miejskich.

W okresie renesansu i na tej bramie dokonano nadbudowy (część otynkowana).

SANDOMIERZ – BRAMA OPATOWSKA

Brama Opatowska to stały punkt wycieczek w Sandomierzu.

Z nadbudowanej renesansowej części, zza attyki możemy podziwiać panoramę miasta. Część gotycka jest murowana z cegły, a otynkowana, biała wraz z attyką jest renesansowa.

Na fot. widać bramę od strony zewnętrznej murów i na drugiej od strony miasta