JUDAIKA, RENESANSOWE SYNAGOGI

CHMIELNIK – bożnica powstała po 1630 r. przebud. przed 1750 r.

Monument, tzw. dom cienia. Na jego wewnętrznych ścianach umieszczono nazwiska żydowskich mieszkańców Chmielnika zamordowanych przez niemieckich nazistów.
W tle widoczna bożnica.

W odnowionej, chmielnickiej synagodze, w 2013 r. otwarto Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego, którego celem jest przypomnienie koegzystencji dwóch kultur: polskiej i żydowskiej. Sztetl w języku jidisz, to dawne polsko–żydowskie miasteczko. W przypadku Chmielnika było to raczej żydowsko-polskie miasteczko, przed II woj. światową 76,8% mieszkańców było wyznania mojżeszowego.

Sklepienie bożnicy zdobione stiukami widziane z poziomu pomieszczenia dla kobiet tzw. babińca. Przed zniszczeniem bożnicy w czasie wojny nie było widocznej podłogi, otwarta w dół przestrzeń była oddzielona barierką.

Szklana bima, z niej odczytywano Świętą Księgę – Torę.

SZYDŁÓW – bożnica z pocz. XVII w.

Synagoga czyli po polsku bożnica w Szydłowie.

Budynek główny zwieńczony prostą attyką i dobudowanym później od zach. przedsionkiem. Nad nim drewniane pomieszczenie dla kobiet. Obecnie w synagodze znajduje się niewielkie Muzeum Judaików.

Wyżej – skarbona na datki w murze przy wejściu wewnątrz bożnicy.

 

Z prawej wnętrze, ściana wschodnia,
od lewej: rzeźba prof. Gustawa Zemły – Mojżesz z tablicami Dekalogu,
dalej Aron ha Kodesz czyli miejsce dla Tory.

PIŃCZÓW – bożnica murowana wzniesiona po 1594 r.

Synagoga w Pińczowie jest wtłoczona
w zabudowę miejską.  Budowla podobnie jak w Szydłowie ma dach pogrążony
z prostą attyką.

Wnętrza odrestaurowane w końcu XX w.,
witraże współczesne