KOŚCIOŁY JEDNOFILAROWE

 

SKOTNIKI – kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela

 

Ufundowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogoria Skotnickiego, budowniczego trzech zamków (Kalisz, Uniejów, Łowicz) i kilku kościołów, pochodzącego z rodu Bogoriów późniejszych właścicieli Skotnik. Z tego sławnego rodu pochodziło wielu duchownych i wojskowych np. generał Grzmot Skotnicki, który urodził się w Skotnikach, a zginął we wrześniu 1939 r. ciężko ranny 18 września w bitwie nad Bzurą zmarł następnego dnia w niemieckiej niewoli.

 

Kościół murowany z cegły o wątku polskim. Jest jednym z kilku kościołów jednofilarowych (pozostałe to Kurzelów, Chybice i Strożyska) wybudowanych za czasów Kazimierza Wielkiego.
Są to kościoły budowane na planie kwadratu, gdzie jeden filar podtrzymuje sklepienie, do takiej nawy dostawione jest wydłużone prezbiterium ze sklepieniem żebrowym.
Na zwornikach widoczny herb Bogoria.

Wewnątrz odsłonięte w 1977 r. polichromie z XIV w.
Przy wejściu do kościoła tablica pokazująca poziom wody
w czasie powodzi w lipcu 1934 r.

KURZELÓW  – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z ok. 1360 roku.

 

Czterej  ewangeliści przy wejściu na plac kościelny.
Z prawej elewacja płd. i dzwonnica z przełomu XVII/XVIII w.

Plan kościoła jednofilarowego w Kurzelowie, węższe i wydłużone prezbiterium, ciemnobrązowo narysowane są żebra sklepień.
Z prawej sygnaturka kościoła w Kurzelowie

W Kurzelowie przy kościele działała szkoła, którą ukończył wybitny matematyk i astronom Jan Brożek profesor Akademii Krakowskiej w XVII w.
Był pierwszym biografem Mikołaja Kopernika, w Kurzelowie ma pomnik. Sam Kurzelów po utracie praw miejskich w XIX w. nie odzyskał ich do  dziś.

CHYBICE – kościól p.w. Świętej Małgorzaty z 1362 r.

 

Kościół fudowany przez kanoników krakowskich. Odnawiany trzykrotnie, zachował jednofilarowy układ ze sklepieniem palmowym.

PIASEK WIELKI – kościół p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ok. 1340 r.