PIŃCZÓW – kaplica Świętej Anny początek XVII w.

Kaplica Świętej Anny, fundatorem był margrabia Zygmunt Myszkowski. Postawiono ją na pamiątkę
jubileuszowego roku 1600. Zbudowana jest na planie kwadratu z kruchtą dobudowaną i przykrytą także kopułą
z latarnią tak jak główny budynek kaplicy. Kaplica tylko raz w roku jest  udostępniana wiernym w lipcu (26. 07. jest  to święto Świętej Anny). Ze wzgórza widać piękną panoramę miasta i okolicy.

PIŃCZÓW – „Dom Na Mirowie” zwany Drukarnią Ariańską z przełomu XVI/XVII w.

 

 

Budynek zlokalizowany przy rynku mirowskim, obecnie przeciętym ulicą prowadzącą do Buska-Zdroju. Mirów był kiedyś osobną miejscowością.
Budynek raczej nigdy nie był drukarnią, powstał kilkadziesiąt lat po likwidacji działającego tu ośrodka ariańskiego.
Jest to obiekt o dwóch kondygnacjach (piwnice ze sklepieniem i parter) z ciekawym portalem-bramą ozdobioną łacińskimi sentencjami, oraz obramieniami okien. Elewacja pokryta oryginalnym boniowaniem.

Obecnie dom mieści oddział Archiwum Państwowego w Kielcach.

PIŃCZÓW – zespół klasztorny Reformatów. Kościół p.w. Nawiedzenia NMP

 

Kościół, do którego wchodzimy przez prostokątny dziedziniec, został wzniesiony w I połowie XVII w. przez Myszkowskich (Zygmunt sprowadził reformatów, Ferdynand i Władysław kontynuowali budowę). Do kościoła przylegają dwie kwadratowe kaplice, widoczna na fotografii od str. płn. św. Jana Nepomucena i od płd. Chrystusa Pana. Kaplice te tworzą transept. Od południa do budynku kościoła przylegają prostokątne zabudowania klasztoru z wirydarzem.   

Widok na kościół i klasztor reformatów,
i dolinę Nidy ze wzgórza kaplicy Świętej Anny.

Jak inne kontrreformacyjne kościoły zbudowany na planie krzyża. Jest jednonawowy ze stiukową dekoracją sklepienia kolebkowego z lunetami.

W lewym ołtarzu bocznym najcenniejszy obraz z XVII w. przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną
(u dołu św. Stanisław i św. Wojciech). Obraz zasłynął wieloma łaskami.

Za barokowym ołtarzem chór zakonny, jego sklepienie i tył ołtarza widoczne są na zdjęciu wyżej.