STASZÓW – kaplica Matki Boskiej Różańcowej, mauzoleum grobowe Tęczyńskich

 

Monumentalna wzniesiona w latach 1613-1618 potężna, wyższa od nawy kościoła, kaplica jest mauzoleum Tęczyńskich, właścicieli okolicznych ziem.
Kopuła zwieńczona latarnią spoczywa na wysokim bębnie, ośmiokątnym z okrągłymi oknami,  jak w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, która była pierwowzorem wszystkich kaplic przykościelnych w Polsce.

Kaplica Tęczyńskich jest zbudowana na planie kwadratu, ściany kaplicy są lekko nachylone,  stwarzają wrażenie, że jest jeszcze wyższa.
Zewnątrz ściany rustykowane, typowo dla odrodzenia. Wewnątrz kopuła ma zdobienia z wkładek marmurowych podkreślających kształty.
Latarnia jak i wszystkie zdobienia wykonane były
w warsztatach pińczowskich.