BODZENTYN – kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Świętego Stanisława Biskupa

 

Na fotografiach kościoła widać masywne przypory, węższe prezbiterium
i bazylikową formę budowli.

Obok widok na wnętrze prezbiterium z kolebkowym stropem.

Poniżej tablica erekcyjna – kardynał Oleśnicki wręcza M.B. z Dzieciątkiem, bodzentyński kościół. Na wykuszu herbowym, herb Oleśnickich – Dębno.

Gotycki portal do zakrystii, uszkodzony przez późniejsze wstawienie  drzwi.

 

Z lewej – panorama miasta z dominującym kościołem, za drzewami ukryta ruina renesan-sowego zamku.

BODZENTYN – kościół p.w. Świętego Ducha

 

Rok 2005 – ruiny kościoła spalonego w pożarze miasta w 1917 r.
Z prawej kościół obecnie (rok 2019).

Na placu przy kościele znajduje się mogiła Józefa Szermentowskiego (1833-1881) artysty malarza pochodzącego z Bodzentyna.