STAROCHĘCINY – kościół Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

 

Kościół fundacji Stefana Bidzińskiego, kasztelana sandomierskiego i starosty chęcińskiego wybudowany około 1700 r. Projekt kościoła to powtórzenie założenia (tylko w mniejszej skali) kościoła na Czerniakowie projektu van Gamerena. Tylman Van Gameren, holender najbardziej znany architekt tego czasu, być może jest autorem tego obiektu. Tylman był architektem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, z czasem całkowicie się spolonizował.
Ja uważam, że ten kościół to jedna z niedocenianych perełek architektury regionu, z całym założeniem z dwoma dzwonnicami i piękną dekorowaną stiukami kopułą. Tylko teraz zabudowa współczesna i bezsensownie posadzone drzewa przygniatają i zasłaniają piękną architekturę.

,