BESZOWA – kościół p.w. Świętego Piotra i Świętego Pawła,
dawny zespól klasztorny Paulinów

Kościół z 1407 r., fundacji bp. Wojciecha Jastrzębca. Z lewej widoczna drewniana dzwonnica z XVII w. Trzynawowy kościół później przebudowany, szczęśliwie zachował wiele z gotyckiego charakteru i detali, piękne szczyty wnękowo-schodkowe ze sterczynami, sklepienia krzyżowe w nawach bocznych.

Obok rysunek pięknego gotyckiego portalu schodkowego, gotyk to nie tylko ostre łuki. Przemysław Trzeciak w swej książce ,,Tysiąc tajemnic architektury” prezentuje kilkanaście rodzajów łuków gotyckich.