CHOTEL CZERWONY – kościół p.w. Św. Bartłomieja z lat ok. 1440-50

 

To jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów nie tylko na Ponidziu. Ufundował go kanonik Jan Długosz autor dzieła Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego.
Budynek kościoła składa się
z kwadratowej nawy i niewielkiego pezbiterium od wchodu (kościół jest orientowany) z dobudowaną zakrystią od płn. Od płd. niewielka kruchta i większa, piętrowa kruchta dobudowana w XIX w. od zachodu. Całość ma świetne proporcje.
Obiekt jest wystawiony na gipsowej skale, doskonale widoczne są kryształy gipsu układające się w tzw. jaskółcze ogony  (fot. niżej).  

U góry prawdopodobny widok kościoła
przed XIX wiekiem,
z lewej po dobudowie kruchty zachodniej.

Przy wejściu do kruchty płd. znajduje się zegar słoneczny i z obu stron portalu wyryto tajemnicze stopy – ich znaczenie nie jest wyjaśnione.