KLASYCYZM

 

Powtórne odkrycie starożytności, tym razem było to wierne naśladowanie budowli greckich i rzymskich, nie jak w renesansie, tylko częściowe czerpanie z wzorów starożytnych. Pojawia się potrzeba architektury dla obiektów przemysłowych, także obiektów użyteczności publicznej i domów mieszczańskich dla ich właścicieli tzw trzeciego stanu – mieszczaństwa. Potrzebna była architektura prosta bez udziwnień i nadmiernej dekoracyjności baroku. Konstrukcja musiała być prosta, powszechnie stosowano stropy płaskie.

OBIEKTY  KLASYCYSTYCZNE

Bardo

Bejsce

Bieliny

Bobrza

Busko-Zdrój

Końskie

Krzyżanowice

Nietulisko

Samsonów

Święty Krzyż

Wólka Kłucka