NOWY KORCZYN  –  Kościół pw. Świętej Trójcy I połowa XVII w.

Obiekt jest określany jako gotycko-renesansowy (pierwotny kościół istniał tu już w 1325 r.), obecny jest mieszaniną stylów. Kościół jest jednonawowy
z barokowymi kaplicami bocznymi i kaplicami ogrójcowymi. Widoczna jest z prawej strony na pierwszym zdjęciu neogotycka dzwonnica z XIX w.

Portal boczny i manierystyczny portal główny oraz wnętrze kościoła.

Manierystyczny szczyt fasady zachodniej z figurami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i niżej święci: Mikołaj, Elżbieta i Wawrzyniec. Ciekawostką jest herb Krakowa (prawy dolny).

Sygnaturka na styku dachu prezbiterium i nawy kościoła.