PTKANÓW

PTKANÓW – kościół  p.w. Świętego Idziego Opata

Jeden z nielicznych, zachowanych kościołów obronnych.
Mur z bastionami i otworami strzelniczymi jest z okresu późniejszego.

Na rysunku obok orientacyjny plan kościoła i murów obronnych, niżej mury z otworami strzelniczymi i jeden z bastionów widoczne od wewnątrz. Dobrze widoczna strzelnica z otworem kluczowym.